جديد الموقع

résumé des leçons de la lexique 6aep

résumé des leçons de la lexique  6aep
لتحميل الملف كاملا انظر اسفل المقتطف من النموذج

1. L’alphabet :

 

a- b- c- d- e- f- g- h- i- j- k- l- m –n -o- p- q- r- s- t- u- v- w- x- y-
z.

 

2. Les synonymes:

 

*Ils sont des mots qui ont
Presque le même sens.

 

-verbe :                ex : finir = achever-
terminer.

-adjectif :             ex : triste = mécontent –
malheureux.

-nom :                  ex : voiture = bagnole –
véhicule.

-adverbe :            ex : à côté = près –
proximité.

 

3. Les
antonymies :

 

*les antonymies ou les
contraires sont des mots ayant un sens opposé.

 

– verbe :                ex : envoyer # recevoir.

-adjectif :              ex : gros # maigre.

-nom :                   ex : gentillesse #
méchanceté.

-adverbe :              ex : demain # hier.

*Il y a des suffixes et
des préfixes qui expriment le contraire.

         Ex : poli # impoli              possible # impossible

تحميل

اضف رد