// //
جديد الموقع

EMPLOI DU TEMPS 1ère formule 6e A N°5 et 6.Méthode mes appr

EMPLOI DU TEMPS 1ère formule 6e A N°5 et 6.Méthode mes appr
لتحميل الملف كاملا اضغط تحميل بعد المقتطف

1ére  formule

6e Année

5 et 6

Méthode  mes
apprentissages


Hor      Jrs


LUNDI

    MARDI

 MERCREDI

    JEUDI

 VENDREDI

SAMEDI

Gr.A

6

1

            2

3

4

5

 GroupeB

5

6

1

2

3

4

8h 00 

 

 

 

10h00

 

Maths.    45

Com.et actes

de langage / grammaire  45

Lect.dic/Lec.

silencieuse  30

 

 Maths.
45

Com.et actes de langage/
grammaire45

Lect.dic/ lec.silenc.30

Education physique60mn

Math.      45

Com.et actes   de lang. /lec.

diction
30

Orthog./cor.

de l’expres. écrite       45

Math         45

Com.et actes de langage / lec.
diction30

Orthog./correc. de l’expression

 écrite
45

تحميل

اضف رد